Tin buồn: Anh Phan Ngọc Khanh

Hội người Việt Nam tại Pháp xin thông báo tin buồn: Anh Phan Ngọc Khanh Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1991 Mất ngày 7 tháng 12 năm 2017 tại Waterloo, Bỉ. Chúng tôi gửi lời chia buồn thương tiếc đến tang [...đọc tiếp]

14/12/2017 // 0 Comments