20/11: Buổi nhạc tưởng nhớ nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo Concert – Hommages à Nguyễn Thiên Đạo

14h-17h, 20/11/16,

tại Salons de l’Ambassade du Vietnam

(62 rue Boileau 75016 PARIS)

Buổi nhạc tưởng nhớ nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo

Concert – Hommages à Nguyễn Thiên Đạo

Dưới sự bảo trợ của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp – Sous le haut patronage de S.Exc. Monsieur l’Ambassadeur du Vietnam en France

***

* Phần thứ nhất – 1ère partie :

Nhà soạn nhạc đương đại quốc tế,  với sự dẫn dắt của nhà nghiên cứu âm nhạc Isabelle Massé, tác giả quyển « Nguyễn Thiện Đạo, Con đường của âm nhạc đương đại Đông-Tây »

Le Compositeur de Musique contemporaine internationale, présentation par Isabelle Massé, auteure de : Nguyễn Thiên Đạo – Une voie de la musique contemporaine Orient-Occident.

– O.Messiaen « Louange à l’Immortalité de Jésus » (Quatuor pour la fin du temps)

– Nguyễn Thiên Đạo  » Arco vivo  » pour violoncelle solo , extrait

Phạm Lệ Tuyết, piano      Phạm Minh Quyên, cello      Phạm Việt Dzũng,violon 

– O. Messiaen  » Noël  » , Vingt Regards sur l’Enfant Jésus

– Nguyễn Thiên Đạo  » Tìm Lửa  »

Cấn Vũ Ngoc, piano

– Nguyễn Thiên Đạo  » Nam Ái  »

NguyểnThanh Hằng, guitare

– Nguyễn Thiên Đạo  » Tuôn Hận  »

Chieko HAYASHI, Mezzo Soprano   Alain SEVE, Clarinette

 

* Phần 2 – 2ème partie :

Nguyễn Thiện Đạo và những áng văn, với phần trình bày của nhà văn Trần Thị Hảo.

Textes et œuvres littéraires Présentation : Trần Thị Hảo, écrivain bilingue.

 

* Phần 3 – 3ème partie :

Gắn bó với cộng đồng tại Pháp, sự tưởng nhớ của những tài năng âm nhạc Việt Nam tại Pháp, với sự dẫn dắt của Tăng Nguyễn Trung Hiếu và Du Thu Trang.

L’Engagement militant en France -Hommages des jeunes talents vietnamiens de France.

Présentation: Tang Nguyen Trung Hieu et Du Thu Trang.

– F.Schubert  » Andante trio n°2 « 

Phạm Lệ Tuyết, piano   Phạm Minh Quyên, cello Phạm Việt Dzũng,violon :

–  » Chanson populaire « 

        Hương Thanh

– Văn Cao « Sông Lô « 

Hợp Ca Quê Hương

Nguyễn Thiên Đạo « Căn Thức »

Alain Vũ

 Jean-Sébastien BACH « Jésus, que ma joie demeure »

Cấn Vũ Ngọc

-« Gió Đông »

Nguyễn Thiên Đạo

Ce programme peut être sujet à modification.

***

Vào cửa chỉ dành cho khách có giấy mời.

Liên hệ: contact@ugvf.org (Số lượng chỗ ngồi có giới hạn)

Entrée sur invitation. Inscription sur: contact@ugvf.org

(Dans la limite des places disponibles)

 

Model

About admin17 (441 Articles)
tieudao.blog

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :