img_6140

img_6140

Hội trường cùng ôn lại những chặng đường nghệ thuật của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo

Laisser un commentaire