img_6148

img_6148

Ông Ngô Kim Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, bày tỏ tình cảm với nhạc sĩ - hội viên Nguyễn Thiện Đạo trong sự phát triển của phong trào Việt kiều và Hội NVNTP.

Laisser un commentaire