Tin buồn: Anh Phan Ngọc Khanh

Hội người Việt Nam tại Pháp xin thông báo tin buồn:

Anh Phan Ngọc Khanh

Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1991

Mất ngày 7 tháng 12 năm 2017 tại Waterloo, Bỉ.

Chúng tôi gửi lời chia buồn thương tiếc đến tang quyến anh Phan Ngọc Khanh.

Cáo phó - Faire part-001

 

About admin17 (441 Articles)
tieudao.blog

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :