Những hoạt động năm 2017 của Hội người Việt Nam tại Pháp.

Tháng 2 / 2017: Tết Nguyên Đán 2017 – Pavillon Baltard.

BTC: Hội NVNTP (UGVF) – Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV)

Phối hợp cùng các hội : Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF), Bóng rổ Phở Bò Tái (PBT), Đồng Hành, Hội Kiến trúc sư Việt Nam tại Pháp (AAVF), Đồng hương Nghệ Tĩnh, Võ Sơn Long.

Số người tham dự sự kiện : gần 2000 khách. 

***

Tháng 5 / 2017: Hội thảo Dạy và học tiếng Việt – Paris 7.

BTC: Đại học Paris 7, Đại học Sorbonne – Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội – Hội NVNTP (UGVF)

Số người tham dự : 80 người.

***

Tháng 5 / 2017: Hội thảo 40 năm khoa học với Việt Nam – Hội quán.

Chủ tọa: GS. Nguyễn Quý Đạo.

Số người tham dự sự kiện : 50 người.

***

Tháng 6 / 2017: Bữa ăn ủng hộ Trần Tố Nga.

BTC: Nhiều hội đoàn, trong đó có Hội NVNTP.

Số người tham dự tại chỗ : 80 người.

***

Tháng 7 / 2017 – 8 / 2017: Trại hè (KDT) – Camping Salagou.

BTC: Hội NVNTP (UGVF), Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF)

Số người tham gia: 200 người

***

Tháng 9 / 2017: Khai giảng lớp thiếu nhi Về Nguồn – Paris

Số thiếu nhi đăng ký: 50 thiếu nhi.

***

Tháng 10 / 2017: Tết Trung Thu Việt Nam – Palais de Congrès Paris-Est.

BTC: Hội NVNTP (UGVF) – Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV)

Số người tham dự sự kiện : 1500 người.

***

Tháng 11 / 2017: Bữa ăn quyên góp quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt – Foyer Việt Nam.

Đã đem 100 triệu đồng về Thanh Hóa đưa tận tay bà con.

***

Tháng 12/ 2017: Liên hoan Giao thừa, tạo quỹ học bổng Về Nguồn cho trẻ em nghèo Việt Nam.

Thu được hơn 100 học bổng.

About admin17 (441 Articles)
tieudao.blog

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :