Tin buồn: Lê Phát Tân

Hội người Việt Nam tại Pháp thông báo tin buồn:

Ông Lê Phát Tân

Sinh ngày 3/11/1931 tại Chợ Lớn, Việt Nam

là Hội viên Hội NVNTP, thành viên tích cực của Hội Công nhân và người lao động Việt Nam tại Pháp

đã mất ngày 22/6/2018 tại Paris, Pháp.

***

Hội người Việt Nam tại Pháp xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến tang quyến.

About admin17 (441 Articles)
tieudao.blog

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :