Tìm người thân: Nữ tu Chân Như.

Tôi là người Việt cư ngụ tại phía Bắc nước Ý muốn tìm người thân đã mất tại Pháp.
Người thân chúng tôi là Nguyễn Thị Ngọc Kiều sinh năm 1963, mất năm 1986, trước đi tu ở Pháp ́(miền Nam nước Pháp) lấy pháp danh là Chân Như.

Ai biết tông tích về Nữ Tu Chân Như xin liên lạc cho gia đình chúng tôi.

Chân thành tri ơn.

Liên lạc:
Nguyễn Thành Thơ
Via Cesare Battisti 7
27100 Pavia – ITALIA

Cell: 0039-3384159894

About admin17 (441 Articles)
tieudao.blog

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :