Thơ: Tôi ước mong… (Nguyễn Duy Tân)

Tôi ước hoà bình thế giới,
Tôi mong chinh chiến tạm ngơi.
Tôi ước nước giàu dân mạnh,
Tôi mong bệnh tật hết hành.

Tôi ước trẻ em vui khoẻ,
Tôi mong chúng chẳng cạnh tranh.
Tôi ước giàu nghèo chung sống,
Tôi mong thiên hạ yên lành.

Tôi ước tương lai xán lạn,
Tôi mong cái đẹp không tàn.
Tôi ước sống lâu tráng kiện,
Tôi mong thân thể vững bền.

Tôi ước tình yêu nồng cháy,
Tôi mong niềm tin không tày.
Tôi ước tình tôi toả hương,
Tôi mong tim tôi vô thường…

Nguyễn Duy Tân

Cachan 2 giờ sáng, thứ tư 7-12-2005

About admin17 (441 Articles)
tieudao.blog

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :