NHÓM HƯƠNG QUÊ RA MẮT BẠN ĐỌC

Nhóm sinh hoạt Hương Quê vừa được thành lập để đáp ứng thêm một số khía cạnh sinh hoạt mới của Hội Người VN tại Pháp :

  • Tạo ra nơi gặp gỡ cho những bác, anh, chị đã từng ít nhiều đóng góp tham gia phong trào VK, với Hội, nhưng nay vì điều kiện cuộc sống, tuổi tác, sức khỏe không thể thường xuyên đến sinh hoạt với Hội, và đặc biệt những anh chị trí thức « trẻ » đang nghĩ hưu từng tham gia Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật, Khoa học Xã hội, hội Y học VN tại Pháp.
  • Hương Quê sẽ là nơi sinh hoạt đặc biệt trong môi trường văn hóa văn nghệ Việt Nam và cũng là nơi trao đổi về tình hình đất nước.
  • Nhóm sinh hoạt này mong sẽ là cầu nối thông tin của HNVNTP, khi mà còn nhiều bà con chúng ta chưa quen vào mạng internet để theo dõi tin tức của Hội và đồng thời cũng là cầu nối với quê hương thông tin về những chính sách của nhà nước đối với Việt kiều.
  • Nhóm sẽ dùng các hình thức liên lạc thông tin « cổ truyền » tùy theo đối tượng: thư bưu chính, điện thoại, nhắn tin, hiện đại hơn là e-mail, hoặc Viber, WhatsApp, Zalo, Messenger.

Để tham gia sinh hoạt và được thông tin của nhóm Hương Quê, xin liên lạc : Điện thoại :

Hội quán +33 (0)1 42 72 39 44

Thư điện tử: huongque@ugvf.org

tháng giêng / janvier 2020

Hương Quê, une nouvelle section de l’UGVF vient d’être créée pour répondre à un certain nombre de demandes en activités .

  • Ce sera un lieu de rencontre pour les anciens qui dans le passé ont participé plus ou moins activement mais qui depuis un certain temps ne viennent plus en raison de leur âge et de leur santé, mais également pour les nouveaux « jeunes » retraités, membres des anciennes associations tri thu’c Khoa hoc Ky thuât, Khoa hoc Xa hoi, Y hoc.
  • Hương Quê proposera des activités culturelles, des rencontres, des débats et échanges sur les questions d’actualités du VN.

La section sera une plateforme de diffusion aux membres non

« connectés » des informations relatives aux activités de l’UG mais aussi un réseau d’infos sur le VN et sur les mesures et règlementations concernant les Viet Kieu par exemple.

La section utilisera selon les publics ciblés les canaux d’information « traditionnels » – courrier postal ou e-mail et pour les plus connectés Viber, WhatsApp, Zalo, Messenger.

Pour plus d’informations sur Hương Quê , merci de contacter: Téléphone:

siège UGVF +33 (0)1 42 72 39 44

Courriel : huongque@ugvf.org

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :