Tình hình biển Đông và quan hệ Việt-Trung và Việt-Mỹ

Tháng 10/2019, Bộ công an Việt Nam tổ chức buổi báo cáo thời sự được tổ chức truyền hình trực tuyến từ Hội trường Bộ công an tại Hà Nội đến các điểm cầu phòng họp công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo do Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược Học viện ngoại giao (thuộc Bộ ngọai giao) trinh bày.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :