Từ 1/1/2021, vài chính sách mới đáng chú ý được áp dụng ở Việt Nam

Tăng tuổi nghỉ hưu

Một trong những thay đổi lớn nhất của Bộ Luật Lao động 2019 là điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu.

Đến nay, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động nữ là đủ 55 tuổi 4 tháng.

Từ 2021, tuổi về hưu sẽ tăng thêm. Cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ cho tới khi lao động nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi thì được về hưu.

Thay đổi mức hưởng lương hưu

Trường hợp lao động nam bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2021 và đóng đủ 19 năm BHXH thì được hưởng mức lương hưu bằng 45%. Với lao động nữ : đóng đủ 15 năm BHXH.

Tiếp sau đó, mỗi năm tăng thêm, người lao động được tính thêm 2% cho tới khi tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

Được nghỉ thêm 1 ngày dịp Quốc khánh 2/9

Từ năm 2021, người lao động được thêm 1 ngày nghỉ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2/9, tùy điều kiện thực tế và do Chính phủ quy định. Trong ngày này, người lao động dù được nghỉ làm việc những vẫn hưởng nguyên lương.

Trường hợp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm vào ngày lễ thì tiền lương ít nhất phải bằng 3 lần lương ngày bình thường.

Chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động

Từ 1/1/2021, hợp đồng lao động sẽ chỉ gồm có 2 loại : Hợp đồng lao động không xác định thời hạn (Contrat à durée indéterminée-CDI) và hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 36 tháng (Contrat à durée déterminée-CDD).

Như vậy, loại hình hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn ngắn hơn sẽ không còn được quyền áp dụng.

Thông tuyến tỉnh khám chữa bệnh nội trú tới người có thẻ BHYT

Từ nay, người có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng được quy định như khi đi khám đúng tuyến, tỷ lệ là 100% chi phí điều trị nội trú.

Trước đó, người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh được chi trả theo tỷ lệ là 60% của 80% chi phí điều trị nội trú (tức là khoảng 48% chi phí điều trị nội trú).

Qui định này tạo điều kiện cho người dân ở một nơi nào đó có thể chọn cho mình việc điều trị nội trú ở một bệnh viện tỉnh khác, nếu thấy nơi đó tốt hơn.

Tới cuối tháng 12/2020, cả nước có 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,85% dân số.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :