Agent orange – Appel de l ‘UGVF

Thứ Hai ngày 25 tháng Giêng 2021

Là thành viên của Ủy ban Hỗ trợ Trần Tố Nga , Hội Người Việt Nam Tại Pháp kêu gọi ủng hộ cho Trần Tố Nga vào buổi sáng ngày 25/01/2021 trước tòa án Evry, trong vụ kiện chống lại các nhà sản xuất chất độc da cam.
Nếu bạn muốn ủng hộ Trần Tố Nga, bạn hảy cùng chúng tôi thông bào sự kiện này một cách rộng rải với bạn bè và những người chung quanh bạn

Thông tin trên trang facebook
Lundi 25 janvier 2021  

L’UGVF, membre du Comité de Soutien à Tran To Nga appelle à soutenir massivement Tran To Nga ce 25/01/2021 devant le tribunal d’Evry, dans son procès contre les fabricants de l’agent orange, dont les plaidoiries auront lieu le matin.
Si vous souhaitez soutenir Tran To Nga, merci de nous aider à partager massivement cet événement en invitant vos ami-e-s, en relayant et en parlant de ce procès autour de vous.

Info sur page facebook

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :