Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII

Ngày 16-01, Đảng cộng sản đã khai mạc Hội nghị trung ương lần thứ 15 tại Hà Nội. Đây là Hội nghị cuối cùng trước Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra ngày 25-01-2021. Hội nghị sẽ chốt danh sách nhân sự trình Đai hội sắp tới.

Theo quy trình, nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới được chuẩn bị trước, sau đó tới nhân sự giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bước sau cùng mới tới các chức danh chủ chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và « trường hợp đặc biệt ».

Trước đó, trong Hội nghị Trung ương 13 (tháng 10/2020), Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm cả ủy viên chính thức và dự khuyết. Tới Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12/2020), Trung ương đã xem xét những nhân sự được giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới.

Ban chấp hành trung ương khóa mới được cơ cấu 3 độ tuổi : Dưới 50, từ 50 đến 60 và 61 tuổi trở lên để đảm bảo kế thừa. Trong đó, người tham gia Ban chấp hành Trung ương lần đầu phải bảo đảm còn tuổi công tác hai nhiệm kỳ, ít nhất trọn một nhiệm kỳ (tức không quá 55 tuổi). Nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần đầu không quá 60 tuổi; Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử không quá 65 tuổi.

Còn « trường hợp đặc biệt » là những người ngoài độ tuổi nêu trên (quá 60 tuổi với Ủy viên Trung ương và quá 65 tuổi với Ủy viên Bộ Chính trị).

« Trường hợp đặc biệt » được xác định phải là những người có năng lực, kinh nghiệm, sự từng trải, cần thiết giữ vị trí chủ chốt để dẫn dắt, định hướng cho lớp cán bộ đi sau trong giải quyết những tình huống khó khăn. Những nhân sự ở trường hợp đặc biệt như vậy, theo đó, nếu ở lại thường là tiếp tục giữ vị trí chủ chốt mà người này từng đảm nhiệm. Điều kiện quan trọng được xem xét ở những nhân sự này là người đảm bảo có trí tuệ, có bản lĩnh, có sức khỏe và đặc biệt là có uy tín, là tấm gương cho toàn Đảng.

Tính tới thời điểm này, trong Bộ Chính trị (19 người) có 8 Ủy viên còn tuổi tái cử, 8 Ủy viên không đủ tuổi tái cử theo quy định. Số thành viên của Ban Bí thư (14 người) có 7 người còn tuối tái cử.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :