Chùm thơ Nguyễn Duy Tân

Hoàng hôn trên sông Tương


Hoàng hôn xuống,
Ai nhớ chăng tình xưa
Sao huy hoàng, không vẹn toàn…
Trên sông Tương,
Gió mang muôn tình thương.

Dòng sông trong,
Ai mong ngóng dáng hình xưa,
Liễu lơ thơ trên bờ,

Ai lang thang…
Chiều vàng xuống,
Ai còn nhớ ai trên cầu,
Áo thướt tha phất phới mầu xanh tươi,
Ai còn mỏi mắt nhớ người…

Hoàng hôn xuống
Ai nhớ chăng tình xưa không vẹn toàn,
Ai ước mong ca khúc châu hoàn.
Trên sông Tương
Gió mang muôn tình thương,
Gió mang muôn tình thương…

                                  3-7-2017

                       ***

Tuyết rơi

Tuyết rơi, tuyết rơi,
Mù mịt chân trời.
Tuyết rơi tả tơi,
Nhân sự tại trời…

Tuyết rơi, tuyết rơi,
Lòng sao chơi vơi.
Chào mừng xuân mới,
Hạnh phúc khắp nơi …

Tuyết rơi, tuyết rơi,
Tuyết rơi tơi bời.
Màn trời chơi vơi,
Tuyết cứ rơi, cứ rơi …

Cachan, thứ sáu  9-2-2018, 14g.

          *     *     *

Vũ trụ đảo điên

Lũ lụt triền miên .
Lửa rừng vụt cháy
Nhà máy nổ tung.
Mỹ Hồi nổi khùng
Anh Âu lung tung.
Cạnh tranh hành hung,
Việt Nam khổ cùng
Sang Anh mồ chung.
Vàng thau lẫn lộn
Làm rộn nước nhà.
Trung quốc chẳng tha
Nuốt chửng Hoàng Sa
Nếu không có luật
Bảo vệ nước ta.

Bạn ơi nên nhớ lời thơ :
« Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng ». 

Cachan, thứ năm, 31-10-2019, 15g.

                   *        *       *

             Đông 2020 về

« Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo,

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi »…

Đông giá lạnh sắp băng qua bốn ngả,

Thả hồn đông qua lá lả tả rơi…

Trời âm u không thấy một lời mời,

Của vũ trụ đắm chìm trong chới với.

Cachan, thứ tư, 2-12-2020, 14 giờ.

                   *        *       *

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :