Mức lương trung bình của người lao động Việt Nam

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình tiền lương của người lao động trong năm 2020, cho thấy do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tiền lương trong năm 2020 đều giảm so với năm 2019. Chỉ số ít ngành có lợi thế vẫn duy trì được mức lương cao.

Báo cáo tổng hợp từ số liệu của 62.640 doanh nghiệp (tương ứng với 4,65 triệu lao động, chiếm 17,9% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước).

Theo đó, tiền lương bình quân năm 2020 ước đạt 7,54 triệu đồng/tháng, giảm khoảng 3% so với năm 2019 (7,77 triệu đồng/tháng).

  • Đối với loại hình doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức lương bình quân năm 2020 đạt 9,1 triệu đồng/tháng.
  • Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 8,08 triệu đồng/tháng.
  • Doanh nghiệp dân doanh là 7,13 triệu đồng/tháng.
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,12 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất năm 2020 là 516,06 triệu đồng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Tp.HCM. Một số doanh nghiệp tại các địa phương khác cũng có mức chi trả lương cao như : Hà Nội là 185,14 triệu đồng/tháng (công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước), Đà Nẵng là 263,45 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp dân doanh), Đồng Nai là 155,05 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), Bình Dương là 497 triệu đồng/tháng (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài)…

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tình hình lao động, việc làm và tiền lương, tiền thưởng của người lao động trong năm 2020 đều giảm so với năm 2019.

Mức tiền lương cao chủ yếu tập trung vào các ngành có lợi thế, ít chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như tài chính – ngân hàng, hóa mỹ phẩm, điện tử – công nghệ thông tin, y tế…

Bên cạnh các doanh nghiệp có kết quả sản xuất, kinh doanh tốt, có điều kiện chăm lo đời sống cho người lao động, còn có một số ít doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn dẫn đến nợ lương của người lao động.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :