Đừng quên 20h / 11-02-2021 trên ugvf.org / N’oubliez pas notre RDV du 20h le 11-02-2021 sur ugvf.org

Một lời nhắc nhở nho nhỏ : Ngày mai là một ngày quan trọng ! Đêm giao thừa, không sai, nhưng đặc biệt hơn nữa chính là Chương trình văn nghệ ! Đừng quên đón xem vào ngày mai trên trang web ugvf.org Chúng tôi đợi bạn !!!  
  Rappel : demain, c’est le grand jour ! Le réveillon du Têt certes, mais surtout le jour du spectacle ! Venez vite demain sur le site ugvf.org on vous attend !!!  

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :