Lương giáo viên Việt Nam được tính ra sao ?

Kể từ ngày 20/3/2021, giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT sẽ chính thức được tăng lương.

Mức lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức :

 Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở. = Hệ số x 1,49 triệu DVN

Bảng lương giáo viên mầm non 2021 :

Bảng lương giáo viên tiểu học 2021 :

Bảng lương giáo viên THCS 2021 :

Bảng lương giáo viên THPT 2021 :

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :