Simone Nguyễn Phúc Kỳ (1930-2021)

Kim Lan TRAN NGOC,
Kính & Béatrice NGUYEN PHUC,
Bình & Isabelle NGUYEN PHUC,
Kim Hồng & Gilbert LE PIRONNEC,
Jocelyne NGUYEN PHUC,
Kim Liên &.Eric HUART,
               Các con ;

Quế Lan & Jordane, Vàn & Esther, Laure & Damien, Mélanie & Valentin, Jean-François & Laly, Anne-Cécile, Kim Thy, Perrine & Benoit, Sandrine, Benjamin & Marie-Aude, François & Morgane, Kim & Romain et Coraline,
                Các cháu ;

Nina, Antonin, Noah, Aïno, Maxime, Victor, Soan, Alysée et Nathan,
                Các chắt ;

Rất đau buồn thông báo cùng gia quyến :

Simone NGUYỄN PHÚC
Nhũ danh FANTON D’ANDON
Quả phụ Kỳ NGUYỄN PHÚC

Đã tạ thế ngày 16/2/2021 tại Orsay, hưởng thọ 91 tuổi

Tang lễ được cử hành trong vòng gia quyến ngày 25/02/2021
Gia đình chúng tôi xin cảm tạ sự chia sẻ của tất cả mọi người

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :