Các tỉnh phía Bắc kết thúc gieo cấy vụ Đông Xuân

Hiện các tỉnh Bắc Trung Bộ đã gieo cấy lúa Đông xuân 2020-2021 được khoảng 346 000 ha / 350 000 ha kế hoạch, đạt khoảng 98,9%, diện tích còn lại chủ yếu còn tại Thanh Hóa.


Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng gieo cấy được khoảng 400 000 ha / 496 000 ha kế hoạch, đạt khoảng 80%.

Các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc gieo cấy được khoảng 160 000 ha / 242 000 ha kế hoạch, đạt khoảng 66%.

Kế hoạch sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 tại các tỉnh phía Bắc là 1,088 triệu ha, giảm khoảng 9 600 ha so với vụ Đông Xuân 2019-2020. Năng suất dự định đạt 6,28 tấn / ha, sản lượng ước đạt khoảng 6,84 triệu tấn thóc (cả nước khoảng 20 triệu tấn cho vụ Đông Xuân).

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :