Việt Nam : Từ ngày 31-3 đến 5-4-2021 sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội

Quốc hội Việt Nam sẽ họp kỳ thứ 11 của khóa XIV trong 12 ngày, bắt đầu từ 24-3-2021.

Dự kiến, nửa đầu kỳ họp Quốc hội sẽ tập trung cho hoạt động đánh giá nhiệm kỳ công tác vừa qua của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Sau đó, quy trình công tác nhân sự sẽ bắt đầu từ 30/3, khi Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm. Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ được bầu vào ngày hôm sau.

Trong hai ngày 1 và 2/4, Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước đương nhiệm và bầu Chủ tịch nước mới. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ ngay sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả.

Chiều 2/4, Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm Thủ tướng, sau đó Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để các đại biểu bầu tân Thủ tướng. Ngày 5/4, Quốc hội bầu người đứng đầu Chính phủ mới.

Như vậy, các chức danh chủ chốt lãnh đạo Nhà nước, đại diện cho cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp đều được kiện toàn tại kỳ họp 11 của Quốc hội, trong những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 tới.

Ngoài ra, trong hai ngày 7 và 8-4, kỳ họp dự kiến làm quy trình phê chuẩn miễn nhiệm một số phó thủ tướng, thành viên khác của Chính phủ và phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới thay thế theo phương án tân Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :