Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại Việt Nam

Chủ nhật 23/5/2021, hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử, lựa chọn những đại biểu để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (5 năm).

Việc bầu cử diễn ra từ 7g sáng và kết thúc vào 19g cùng ngày (trong trường hợp đặc biệt có thể kéo dài đến 21g).

  • Về Quốc hội, cử tri sẽ lựa chọn 500 đại biểu trong tổng số 866 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
  • Về HĐND các cấp, cử tri sẽ lựa chọn ra 3.726 đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố trong tổng số 6.199 người ứng cử ; 22.952 đại biểu HĐND cấp quận, huyện trong tổng số 37.468 người ứng cử ; 242.312 đại biểu HĐND cấp xã, phường trong tổng số 405.244 người ứng cử.

Người trúng cử phải là người ứng cử có số phiếu bầu đạt quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Trường hợp số người ứng cử đạt số phiếu bầu quá một nửa tổng số phiếu bầu hợp lệ nhiều hơn số lượng đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu bầu cao hơn.

Trường hợp cuối danh sách trúng cử có nhiều người được số phiếu bầu bằng nhau và nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử thì người nhiều tuổi hơn là người trúng cử.

Thực tế nhiệm kỳ vừa qua cho thấy không phải vị ĐBQH, đại biểu HĐND nào cũng làm tròn trách nhiệm trước cử tri. Có những người nói hay, làm dở ; khi vận động bầu cử thì sốt sắng tìm đến với dân nhưng trúng cử rồi, khi dân có việc cần lại trốn tránh ; hứa rất nhiều, làm chẳng được bao nhiêu ; thậm chí có những trường hợp vi phạm pháp luật phải xử lý, cho thôi nhiệm vụ, bị bãi nhiệm… 

Vì vậy, để các đại biểu thực hiện lời hứa, làm tròn trách nhiệm theo quy định của pháp luật, cử tri phải thường xuyên giám sát, hối thúc những người mình đã chọn.

Tính đến 22g ngày 23/5, có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao. Ở một số địa phương trong cả nước có tổng số cử tri của tỉnh đã tham gia đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao (Điện Biên 85%, Quảng Ninh 84,53%; Quảng Ngãi 81,76%; Cao Bằng 80,3%, Hà Giang có 77,65%, Vĩnh Phúc 71,89%…).

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :