Diệp Thị Xuân (1939-2021)

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng đau buồn báo tin chị Diệp Thị Xuân đã qua đời ngày 21/06/2021 tại tư gia ở Lyon, sau cơn bạo bệnh, hưởng thọ 82 tuổi.

Chị Diệp Thị Xuân từng là thành viên của Ban Chấp hành Chi hội Rhône, Hội Người Việt Nam tại Pháp trong nhiều năm và là Chủ tịch Câu lạc bộ Rhône-Mékong từ lúc sáng lập năm 1994 đến năm 2005.

Chị là phu nhân của anh Lâm Thành Mỹ (lamthanhmyxuan@gmail.com), Chủ tịch Chi hội Rhône trong nhiều năm.

Hội người Việt Nam tại Pháp xin thành thực chia buồn cùng anh Mỹ và gia đình cùng Chi hội Rhône và Câu lạc bộ Rhône-Mékong.

L’UGVF a la profonde tristesse d’annoncer le décès de Madame Diệp Thị Xuân survenu le 21/06/2021 chez elle après une grave maladie. Elle est âgée de 82 ans.

Madame Diệp Thị Xuân a été membre du Comité exécutif de l’Union Générale des Vietnamiens du Rhône pendant de nombreuses années.

Elle a été Présidente du Club Rhône-Mékong depuis sa fondation en 1994 jusqu’à 2005.

Madame Diệp Thị Xuân est l’épouse de Monsieur Lâm Thành Mỹ (lamthanhmyxuan@gmail.com), Président de l’Union Générale des Vietnamiens du Rhône pendant de nombreuses années.

L’UGVF présente ses sincères condoléances à notre ami Lâm Thành Mỹ, sa famille ainsi qu’à la Fédération du Rhône et au Club Rhône-Mékong.

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :