Các mảng cuộc sống-xã hội của cộng đồng Việt Nam tại Pháp

Không xa đâu Việt Nam ơi!

19/01/2017 // 0 Comments

Như cánh chim tự do bay liệng trên trời rộng, đi muôn phương, chọn nơi đất lành xây nhà, làm tổ, nhiều người Việt Nam xa xứ để thực [...]

ÂU CHÂU VÀ NGƯỜI GIÀ

25/09/2016 // 0 Comments

Là một bác sĩ nay về hưu, tôi có theo dõi vấn đề người già và hưu trí ở Pháp từ nhiều năm nay (Quelques idées pour améliorer la vie de nos [...]