Giới thiệu văn hóa-du lịch Việt Nam

ĐIỀM PHÙNG THỊ

29/05/2018 // 0 Comments

Bà Điềm Phùng Thị – một tên tuổi lớn của nền nghệ thuật tạo hình phương Tây đương đại có quê cha ở Bùi Xá – Đức Thọ [...]