Thời sự – Xã hội

Tầm cao đất nước

30/04/2021 // 0 Comments

Gượng dậy sau chiến tranh, qua 46 năm xây dựng đất nước, nhất là sau 35 năm Đổi mới, ngày nay Việt Nam đã thực sự có vị thế và tầm [...]

Xét xử vụ án Sabeco

27/04/2021 // 0 Comments

Sau 3 ngày xét hỏi, ngày 24-4-2021, đại diện VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 10 bị cáo trong vụ án [...]