Những bài viết đã đăng ĐOÀN KẾT

Xuân nhớ quê

01/03/2014 // 0 Comments

Chiều xuân ở quê Muôn màu hoa thơm Dập dờn bướm lượn Vui quanh nhà bà   Em mãi ngắm hoa Quên cài tóc rối Mùa xuân vẫy gọi Dịu dàng [...]