Các mảng cuộc sống-xã hội của cộng đồng Việt Nam tại Pháp

Không xa đâu Việt Nam ơi!

Như cánh chim tự do bay liệng trên trời rộng, đi muôn phương, chọn nơi đất lành xây nhà, làm tổ, nhiều người Việt Nam xa xứ để thực hiện ước mơ, gây dựng sự nghiệp và chọn cho mình [...đọc tiếp]

19/01/2017 // 0 Comments

ÂU CHÂU VÀ NGƯỜI GIÀ

Là một bác sĩ nay về hưu, tôi có theo dõi vấn đề người già và hưu trí ở Pháp từ nhiều năm nay (Quelques idées pour améliorer la vie de nos ainés, tập san Đoàn Kết , 01-2013, Paris ). Từ thời [...đọc tiếp]

25/09/2016 // 0 Comments