Tùy bút suy ngẫm – tư tưởng – tâm linh

Nói về Duyên và Nghiệp

Mỗi một người từ lúc bắt đầu thở đến lúc không còn thở, họ đang viết câu chuyện của chính mình. Mỗi một câu chuyện tuy có giá trị khác nhau nhưng tất cả đều góp phần làm cho cuộc [...đọc tiếp]

09/01/2016 // 0 Comments