Quang Nguyên

Giới thiệu sách song ngữ: Nhân chứng và kỷ niệm về một số quan hệ hợp tác song phương Pháp-Việt * Témoignages et souvenirs sur quelques coopérations franco-vietnamiennes (Nguyễn Quý Đạo)

Vài cảm tưởng trích từ sách : Rất thú vị và cảm động. Thật sự nhân văn và cao thượng. Marc Melka, Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu. Qua đây, tôi thấy toát lên tình cảm sâu đậm của [...đọc tiếp]

20/07/2016 // 1 Comment