Sao Băng

Thơ: Trăng Biển (Sao Băng)

20/10/2018 // 0 Comments

Nhớ bạn, thầy cô giáo, nhớ trường xưa, đồng nghiệp cũ, người thân yêu, ruột thịt. Nhớ cánh buồm trắng xinh xắn, những buổi chiều [...]