Họp mặt

02/03: GẶP GỠ ĐẦU THÁNG

Từ tháng 4/2014, đều đều mỗi thứ năm đầu tháng ( trừ tháng 8) có một bữa ăn chung từ 13 giờ tại FOYER VIỆT NAM (80 rue Monge, métro Place Monge, ligne 7). Đây là dịp gặp lại bạn cũ, làm quen [...đọc tiếp]

28/02/2017 // 0 Comments