Họp mặt

02/03: GẶP GỠ ĐẦU THÁNG

28/02/2017 // 0 Comments

Từ tháng 4/2014, đều đều mỗi thứ năm đầu tháng ( trừ tháng 8) có một bữa ăn chung từ 13 giờ tại FOYER VIỆT NAM (80 rue Monge, métro Place [...]