Sự kiện, hoạt động 2015 (HNVNTP)

HỘI SÁCH VIỆT NAM 2015

6-7-8 novembre 2015 Vào cửa miễn phí từ 10h đến 17h   Hãy đi khắp thế gian cùng sách Những đầu sách mới phát hành ở Việt Nam đã xuất hiện tại Pháp. Góc đọc thanh nhã và tiện nghi. [...đọc tiếp]

17/10/2015 // 0 Comments