Tìm người thân

Tìm người thân: bà Quyên

Thông tin về bà Quyên: Bà Quyên, quê ở xóm Đồng Lạc, phố huyện An Tập, xã Vũ Lãm, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Hiện nay, nếu bà Quyên còn sống thì khoảng 90 tuổi. Năm 1955 bà theo chồng về [...đọc tiếp]

08/02/2017 // 0 Comments