Tin buồn

Tin buồn: Lê Phát Tân

30/06/2018 // 0 Comments

Hội người Việt Nam tại Pháp thông báo tin buồn: Ông Lê Phát Tân Sinh ngày 3/11/1931 tại Chợ Lớn, Việt Nam là Hội viên Hội NVNTP, thành viên [...]