Tin buồn

Tin buồn: ông Lê Thanh Tùng

Hội người Việt Nam tại Pháp xin thông báo tin buồn: Ông Lê Thanh Tùng Hội viên tích cực, đặc biệt trong phong trào sinh viên của Việt kiều tại Pháp đã qua đời. Lễ tang sẽ được cử hành [...đọc tiếp]

22/03/2017 // 0 Comments

Tin buồn: bà Đỗ Thị Chiên

Hội người Việt Nam tại Pháp xin thương tiếc thông báo tin buồn: Bà ĐỖ THỊ CHIÊN Hội viên tích cực Chi Hội Bordeaux, Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp Việt kiều và Hội người Việt Nam [...đọc tiếp]

07/11/2016 // 0 Comments

Tin buồn: ông Lưu Nghĩa Trí

Hội người Việt Nam tại Pháp xin thông báo tin buồn: Ông Lưu Nghĩa Trí hội viên lâu năm của Hội đã qua đời sau một cơn đột quỵ tim tại tư gia vào ngày 14 tháng 8 năm 2016 Lễ tang cử hành [...đọc tiếp]

19/08/2016 // 0 Comments