Tin buồn

Tin buồn: Ông Đào Khiết

09/10/2017 // 0 Comments

Hội người Việt Nam tại Pháp vô cùng thương tiếc thông báo tin buồn: Ông Đào Khiết Hội viên lâu năm nhất của Hội, vừa qua đời vào [...]