Le pays d’avant

Il est vert Rizière Pays de cocagne De cocotiers Pays de montagnes De bananiers * Le pays d’avant Il est bleu Il est sel Il est feu Il est miel Déli-ciel * Le pays d’avant Il est doux Il est boue Pays de rivieres Pays de fleuves Pays [...đọc tiếp]

14/06/2016 // 0 Comments

Thông Điệp Của Trần Lập

Khi Trần Lập và cộng sự của anh làm Liveshow “Đôi bàn tay thắp lửa”, điều họ muốn không chỉ là âm nhạc và gây quỹ mà còn để thức tỉnh nhân sinh tính, gợi cảm hứng và thông điệp [...đọc tiếp]

28/03/2016 // 0 Comments